05-270 Marki
Al. J.Piłsudskiego 78

tel/fax: (022) 781-37-52
kom:      791-213-982
             792-001-412
e-mail: biurotomdach@op.pl