Remodeling dachów w zakresie:

• demontażu starego pokrycia dachowego(łącznie z obróbkami blacharskimi),

• montażu gontu bitumicznego(firmy Icopal),

• montażu obróbek blacharskich,

• montażu panela podbitkowego(firmy Hunter Douglas).